Наш любы Прыдняпроўскі край

15 студзеня 1938 года на карце велізарнай тады краіны – Савецкага Саюза – з’явілася Магілёўская вобласць. Рашэнне аб яе стварэнні прыняла першая сесія Вярхоўнага Савета СССР. Але да гэтага, знаходзячыся на стыку інтарэсаў Усходу і Захаду, Магілёўскі край паспеў перажыць і час славы, і росквіту, і трагічныя часы: росквіт і заняпад Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, потым зямля ўвайшла ў склад Расійскай імперыі, перажыла эпоху рэвалюцый, станаўленне савецкай дзяржавы.

Магілёўшчына – маляўнічы Прыдняпроўскі край, мае слаўную гісторыю, ўпісана ў ход развіцця не толькі нашай рэспублікі, але і ўсёй еўрапейскай цывілізацыі. Выгаднае геаграфічнае становішча, магутны прамысловы і сельскагаспадарчы патэнцыял, аб’ёмны рынак, добразычлівыя, разумныя і працавітыя людзі – усё гэта дазваляе з упэўненасцю казаць пра тое, што на Магілёўшчыне ёсць усё неабходнае для дасягнення поспеху.

Бібліятэка мікрараёна Быхаў-1 прапануе вашай ўвазе кніжную выставу “Наш любы Прыдняпроўскі край”, якая адлюстроўвае звесткі пра гісторыю і сучаснасць Магілёўскай вобласці, фота- і відэаматэрыялы, прысвечаныя Прыдняпроўскаму краю, яго дасягненням, мясцінам і людзям, якія праславілі наш край.

Юбілей Магілёўскай вобласці – гэта вартая нагода яшчэ раз ўспомніць пра унікальны уклад, які яна ўнесла ў развіццё нашай краіны.

Барысенка, М. С. Магілеўшчына – мой любы Прыдняпроўскі край : зборнік экскурсій / М. С. Барысенка ; рэдакцыйная рада В. С. Багданаў [і інш.]. — Магілеў : Магілеўская аблдрукарня імя Спірідона Собаля, 2004. — 192 с. : іл.

У першуючастку зборніка ўвайшлі кароткі гістарычны нарыс па Магілёўшчыне, тры экскурсіі па гораду Магілёву: «Архітэктурная спадчына Магілёва» (пешаходная), «Экскурсія-агляд па Старому гораду» (пешаходная) і «Абарона Магілёва ў 1941 годзе» (аўтобусная). Другую частку зборніка складае анонс аўтобусных экскурсійных маршрутаў па вобласці.

Выданне багата ілюстравана і ўключае ў сябе, акрамя добра вядомых звестак, новыя напрацоўкі гісторыкаў і краязнаўцаў за апошнія 10 год.

Борисенко, Н.Могилевщина – мой любимый приднепровский край : зборник экскурсий : частиI-II / Николай Борисенко ; рецензент Игорь Александрович Марзалюк. — Могилев : Могилевская укрепленная типография имени Спиридона Соболя,2007. — 832 с. : ил.

В книге дается описание 8 автомобильных и 2 пешеходных маршрутов экскурсий по самому восточному региону Беларуси – Могилевской области и г. Могилеву. В них подробно представлены насыщенные иллюстрациями наиболее интересные исторические, архитектурные, природные памятники, известные события и личности.Маршруты путешествий разработаны таким образом, что за день-два реально побывать в понравившихся местах, о которых ранее только слышал либо видел по телевидению.

Гарады і вёскі Беларусі : энцыклапедыя / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Т. 5 : Магілеўская вобласць, кн. 1 / рэдакцыйная калегія Г. П. Пашкоў [і інш.] ; пад навуковай рэдакцыяй А. І. Лакоткі. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 2008.— 728 с : іл.

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе навейшых архіўных i іншых крыніц адлюстраваны гісторыя i сучасны эканамічны i культурны стан уcix адмінісграцыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі — 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўcix населеных пунктаў кожнага раёна, уключаючы і тыя, якія зараз перасталі існаваць. Пяты том выдання прысвечаны населеным пунктам 8 раёнаў Магілёўскай вобласці.

Гордость и слава Могилевщины : в 2 частях / под общей редакцией А. Т. Глаза ; редакционная коллегия Б. В. Батура [и др.] ; авторский коллектив С. И. Беспанский [и др.]. — Могилев : Могилевский областной исполнительный комитет, 2005. — Часть 1 : 183 с : ил. — Часть 2 : 151 с : ил.

Гордость и слава Могилевщины – это наши люди! Особенно те, кто, сражаясь в рядах Советской Армии, в партизанских отрядах, в подполье, завоевали для нас Великую Победу. Славиться наша Могилевщина и трудовой доблестью. Это люди, их золотые руки, ум и воля превратили наше Приднепровье в край высокоразвитой промышленности и сельского хозяйства, приумножили богатства края и благосостояние его жителей.

Магілёўшчына : назвы населеных пунктаў паводле легендаў і паданняў / складанне, запіс і апрацоўка доктара філалагічных навук А. М. Ненадаўца. — Мінск : Беларусь, 2002. — 416 с. іл. — (Мой родны кут).

Kнігaдае тапаніміку 118 населеных пунктаў Магілёўскай вобласці паводле легендаў iпаданняў. Гады ляцяць, мінаюць стагоддзі, а памяць застаецца. Толькі ёй у многіх выпадках мы дзякуем за тое, што даносіць да нас, сённяшніх жыхароў, водгаласы далёкай мінуўшчыны.

Могилевская область /авторы П. А. Лярский [и др.] под редакцией Л. В. Пакуш [и др.] ; рецензент докт. ист. наукЭ. А. Забродский ; 3-е издание, переработанное и дополненное. — Минск : Беларусь, 1988. — 175 с. : ил. — (БССР).

О героическом прошлом и настоящем нашей области повествует эта книга. Много места отведено материалам, рас¬крывающим глубокие преобразования в жизни трудящихся Могилевщины за годы Советской власти, вклад могилевчан в решение задач ускорения экономического и социального развития страны.

Мой Магілеў / аўтары тэкста Уладзімір Дуктаў і Мікалай Хобатаў ; фотаздымкі А. Файніцкага. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. — 95 с. : іл. — (Твае гарады, Беларусі).

Гэта кніга ў папулярнай форме раскажа вам пра мінулае iсучаснае, пра эканамічны патэнцыял горадаМагілёва. Перад вамі прадстануць разнастайныя гістарычныя факты, мноства цікавых фотаздымкаў.

Прыдняпроўе — край талентаў : альманах / укладальнік У. І. Бацкалевіч. — Мінск : Здязда, 2014. — 312 с. : іл.

Магілёўшчына спрадвеку славіцца сваімі слыннымі паэтамі, празаікамі, публіцыстамі, многія з якіх сталі класікамі айчыннай літаратуры.
Альманах «Прыдняпроўе — край талентаў» дае добрае ўяўленне аб сённяшнім творчым жыцці рэгіёна, знаёміць з новымі творамі сталых і маладых аўтараў.

Регион. Могилевская область. 10 лет преобразований = Рэгіён. Магілёўская вобласць. 10 гадоў пераўтварэнняў = Mogilevregion. 10 yearofreforms / авторский коллектив А. Г. Агеев [и др.] ; под общей редакцией А.Т. Глаза. — Могилев : Могилевская облтипография имени Спиридона Соболя, 2005. — 200 с. : ил.

Книга-альбом содержит обширные сведения об истории, природе, экономике, образовании, культуре и общественной жизни восточного региона Республики Беларусь – Могилевской области. Богатый иллюстративный материал поможет вам представить современный облик Приднепровского края, его мощный индустриальный потенциал, наиболее значимые достижения трудолюбивых и гостеприимных жителей Могилевщины за последние десять лет.

Татаринов, Ю. Города Беларуси. Могилевщина : в некоторых интересных исторических сведениях / Юрий Татаринов. — Минск : И. П. Логвинов, 2007. — 172 с. : ил. — (Беларусь историческая).

Книга посвящена истории малых городов Могилевской области :Бобруйск, Глуск, Осиповичи, Белыничи, Кричев, Горки, Славгород, Чериков, Костюковичи, Быхов, Чаусы, Шклов, Мстиславль.

Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / аўтарскі калектыў Т. Б. Варфамеева [і інш.] ; рэцэзенты А. С. Фядосік, А. С. Ліс ; навуковае кіраўніцтва і складанне Т. Б. Варфаламеева . — Мінск : Беларуская навука, 2001. — 1 Т. 1 : Магілеўскае Падняпроўе. — 797 с. : іл.

Том, прысвечаны рэгіёну Малёўскага Падняпроўя, абагульняе матэрыялы трохгадовага (1993—1995) комплекснага яго абследавання iдае ўяўленне аб адметных асаблівасцях мясцовай традыцыйнай культуры: абрадах, песнях, іструментальнай музыцы, празаічным iтанцавальным фальклоры, гульнях, народным касцюме, народным тэкстылі. Том багата ілюстраваны фотаграфічнымі, нотнымі матэрыяламі, мастацкімі малюнкамі i інш.
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии