Чытанне твораў у 9 класе

«Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнагачытання» (уклад. В. Кушнярэвіч)
Альгерд Абуховіч «Вершы»
Мікола Арочка «Судны дзень Скарыны»
Данута Бічэль-Загнетава «Замест запавету»
Данута Бічэль-Загнетава «На пляцы пятлі»
Данута Бічэль-Загнетава «Еўфрасіння Полацкая»
Данута Бічэль-Загнетава «Словам Скарыны»
Данута Бічэль-Загнетава «Вершатворца Сімяон Полацкі»
Данута Бічэль-Загнетава «Літанне»
Таіса Бондар «Рагнеда»
«Карона Вітаўта Вялікага»: зборнік
Карусь Каганец «Модны шляхцюк»
Уладзімір Караткевіч «Дрэва вечнасці»
Міхайла Кацюбінскі «Цені забытых продкаў»
Юзаф Крашэўскі «Хата за вёскай»
Аркадзь Куляшоў «Хамуціус»
Максім Лужанін «Колас расказвае пра сябе»
«Мае браты, мае суседзі» (уклад.Т. Кабржыцкая, В. Рагойша)
Адам Мальдзіс «Як жылі нашы продкі ў XVIII ст.»
Мікола Маляўка «Старая зямля»
Алесь Марціновіч «Хто мы, адкуль мы»
Барыс Мікуліч «Развітанне»
Алесь Наўроцкі «Валун»
Анатоль Статкевіч-Чабаганаў «Лёс роду — лёс Радзімы»
Кастусь Тарасаў «Тры жыцці княгіні Рагнеды»
Ян Чачот «Наваградскі замак»
Ян Баршчэўскі «Шляхціц Завальня»
Віцэнт Дунін-Марцінкевіч «Ідылія»
Віцэнт Дунін-Марцінкевіч «Гапон»