Чытанне твораў у 8 класе

Вячаслаў Адамчык «Дзікі голуб»
Алесь Бадак «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца»
Пятро Васючэнка «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі»
Сяргей Дзяргай «Чатыры стыхіі»
Алесь Камароўскі «Пенальці»
Віктар Карамазаў «Прыліпала»
Уладзімір Караткевіч «Лісце каштанаў»
Алесь Масарэнка «На бабровых тонях»
Павел Місько «Грот Афаліны»
Мікола Мятліцкі «Чаканне сонца»
Людміла Рублеўская «Сэрца мармуровага анёла»
Анатоль Сербантовіч «Пярсцёнак»
Міхась Стральцоў «Адзін лапаць, адзін чунь»
Робертс Стывенсан «Чорная страла»
Мікола Федзюковіч «Краса дзён»
Iван Чыгрынаў «Бульба»
Яўгенія Янішчыц «Зорная паэма»
Аляксей Дудараў «Вечар»
Уладзімір Караткевіч «Нельга забыць»
Васіль Быкаў «Жураўліны крык»
Васіль Быкаў «Страта»
Максім Багдановіч «Вечар на захадзе ў попеле тушыць…»
Васіль Зуёнак «Над зямлёю шугае верасень…»
Алесь Наўроцкі «Чатырохгранная ваза»
Адам Міцкевіч «Да Нёмана»
Васіль Зуёнак «Дала прырода мне ваду і цвердзь…»
Леанід Дайнека «За крокам крок. I дзень за днём…»
Міхась Шушкевіч «Ты мне вясною прыснілася»
Віталь Вольскі «Несцерка»
Георгій Марчук «Новыя прыгоды Несцеркі»