Чытанне твораў у 7 класе

Вячаслаў Адамчык «Урок арыфметыкі»
Уладзімір Аляхновіч «Першае каханне»
Раіса Баравікова «Казкі астранаўта»
Васіль Быкаў «Альпійская балада»
Алена Васілевіч «Пачакай, затрымайся…»
Уладзімір Дамашэвіч «Абуджэнне»
Алесь Камароўскі «Бусел»
Уладзімір Караткевіч «Кніганошы»
Алена Кобец-Філімонава «Жаваранкі над Хатынню»
Павел Місько «Эрпіды на планеце Зямля»
Алесь Наварыч «Антонік»
Іван Пташнікаў «Ільвы»
Янка Сіпакоў «Зялёны лісток на планеце Зямля»
Андрэй Федарэнка «Шчарбаты талер»
Васіль Хомчанка «Звон пад зямлёй»
Уладзімір Шыцік «Кіб загаварыў апоўначы»
Янка Брыль «Сірочы хлеб»
Леанід Дайнека «Меч князя Вячкі»
Якуб Колас «Новая зямля»
Якуб Колас «Сымон-музыка»
Максім Багдановіч «Музыка»
Тарас Хадкевіч «Крынічка»
Васіль Зуёнак «З вайны сустрэлі мацяркі сыноў…»
Iван Навуменка «Настаўнік чарчэння»
Алена Васілевіч «Горкіліпавы мёд»
Янка Маўр «Палескія рабінзоны»
Алесь Разанаў «У парку»
Янка Сіпакоў «Спяць у снарадах…»
Васіль Быкаў «Незагойная рана»