Чытанне твораў у 6 класе

Уладзімір Бутрамееў «Вялікія і славутыя людзі беларускай зямлі»
Васіль Вітка «Трывога ў Ельнічах»
Віталь Вольскі «Падарожжа па краіне беларусаў»
Анатоль Вялюгін «Дзіва»
«Жаўранкі над палямі»: зборнік (уклад.А. Бадак)
Якуб Колас «На чужым грунце»
Якуб Колас «Сірата Юрка»
Якуб Колас «Чортаў камень»
Якуб Колас «Купальскія светлякі»
Янка Маўр «У краіне райскай птушкі»
Iван Навуменка «Вайна каля Цітавай копанкі»
«Ніколі не забудзем»: зборнік
Алесь Пальчэўскі «Рэкс і Казбек»
Іван Пташнікаў «Арчыбал»
Барыс Сачанка «Зерне і млын»
Iван Сяркоў «Мы з Санькам у тыле ворага»
Міхась Чарняўскі «Вогнепаклоннікі»
Міхась Чарняўскі «Страларасамахі»
Уладзімір Шыцік «Зорны камень»
Уладзімір Шыцік «Настаўнік»
Уладзімір Караткевіч «Лебядзіны скіт»
«Дамавік едзіць на конях»: фальклорная легенда
«Палешукі і палевікі»: фальклорная легенда
Кузьма Чорны «Насцечка»
Сяргей Тарасаў «Фрэскі»
Іван Пташнікаў «Алені»
Алесь Жук «Паляванне на Апошняга Жураўля»
Раіса Баравікова «Аповесць чатырох падарожжаў»
Раіса Баравікова «Казкі астранаўта»
Алесь Звонак «Гарбуз»
Міхаіл Скрыпка «Свіння і Баран»
Янка Брыль «Ветэрынар»