Чытанне твораў у 5 класе

Вячаслаў Адамчык «Сонечны зайчык»
Беларускія народныя казкі
«Бяздоннае багацце»: легенды, паданні, сказы
Янка Брыль «Цюцік»
Эдуард Валасевіч «Дняпроўскі чарадзей»
Анатоль Грачанікаў «Казка праІвана-ганчара і пачваруцара»
Уладзімір Дубоўка «Як сінячок да сонцалётаў»
Міхась Зарэмба «Паддаўкі»
Міхась Зарэмба «Арэхавы Спас»
Карусь Каганец «Скрыпач і ваўкі»
Уладзімір Караткевіч «Чортаў скарб»
Уладзімір Караткевіч «Кацёл з каменьчыкамі»
Якуб Колас «Што яны страцілі»
Якуб Колас «Стары лес»
Міхась Лынькоў «Міколка-паравоз»
Алена Масла «Таямніца закінутай хаты»
«Прыстань ваўкалакаў: чарадзейныя казкі»
Алесь Якімовіч «Рыжык»
Алесь Якімовіч «Залатаядзіда»
Анатоль Грачанікаў «Мова»
Яўген Крупенька «Ёсць у кожнага з нас…»
Яўгенія Янішчыц «Мова»
Пятрусь Броўка «Кропля»
Анатоль Грачанікаў «Зоры спяваюць»
Анатоль Грачанікаў «Як ападае ліст…»
Анатоль Астрэйка «Над ракой»
«Як Сцёпка з панам гаварыў»: беларускаянародная казка
«Залатая яблынька»: беларуская народная казка
«Воўк і сабака»: руская народная казка
«Пестунь»: легенда
«Лазовы куст»: легенда
Пятро Сіняўскі «Зачараваная гаспадарка»
Андрэй Федарэнка «Падслуханая казка»
Максім Лужанін «Добры хлопец Дзік»
Уладзімір Караткевіч «Былі ў мяне мядзведзі»
Міхась Лынькоў «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў»