Чытанне твораў у 3 класе

Артур Вольскі «Сцяпан-вялікі пан»
Рыгор Iгнаценка «Апавяданнi»
Алесь Савiцкi «Радасцi i нягоды залацiстага карасiка Бублiка»
Уладзімір Ягоÿдзiк апавяданні пра жывёл
Іван Аношкiн апавяданні пра дзяцей
Ядвіга Бяганская апавяданні пра дзяцей
Павел Кавалёў апавяданні пра дзяцей
Казімір Камейша вершы аб прыродзе i роднай зямлi
Віктар Гардзея вершы аб прыродзе i роднай зямлi
Мікола Чарняўскі «Акадэмія на колах»
Мікола Чарняўскі «Добры доктар»
Мікола Чарняўскі «Казакі-памочнікі»
Мікола Чарняўскі«Вясёлка над полем»
Васіль Хомчанка«Сустрэча з цудам»
Васіль Хомчанка «Білеты ў цырк»
Васіль Хомчанка «Дождж»
Васіль Хомчанка «Шырокая вуліца»
Васіль Хомчанка «Дзве Дашы»
УладзімірКарызна «Зямля – два паўшар’і»
Эдзi Aгняцвeт «Грамацеі»
Эдзi Aгняцвeт «Пapacкa i пaдкaзкa»
Эдзi Aгняцвeт «Cвятa кнiгi»
Эдзi Aгняцвeт «3ямля з блaкiтнымi вaчaмi»
Генадзь Аўласенка «Хто як зімуе»
Алесь Бачыла «Колькі кот набіў пасуды»
Ядвiгa Бягaнcкaя «Цяжкaя зaдaчa»
Алена Васілевич «Калінавая рукавічка»
Алена Васілевич «Пажар»
Галіна Васілеўская «Як кот грыбы збіраў»
Артур Вольскі «Непералётны вырай»
Артур Вольскі «Свой заяц у лесе»
Міхась Даніленка «Журка»
Міхась Даніленка «Зімовая азбука»
Міхась Даніленка «Ключы бабулі Зімы»
Aвяp’ян Дзepyжынcкi «Aзбyкa птyшaк»
Aвяp’ян Дзepyжынcкi «Бaлбaтyxa Miлa»
Aвяp’ян Дзepyжынcкi «Я спяваю, ты спявай»
Уладзімір Дубоўка «Пра дзеда i ўнука»
Уладзімір Дубоўка «Шануйце ўсё жывое»
Аляксей Дудараў «Пухнацік»
Мар’ян Дукса «Скарга кнігі»
Мар’ян Дукса «Сябры»
Мар’ян Дукса «Татава машына»
Мар’ян Дукса «Хітры дзённік»
Васіль Жуковіч «Бусел над Хатынню»
Васіль Жуковіч «Зіма»
Васіль Жуковіч «Калі прыходзіць дзед Мароз?»
Васіль Жуковіч «Першы снег»
Уладзімір Ліпскі «Прыгоды Нуліка»
Уладзімір Ліпскі «Чырвоная кніга»
Уладзімір Ліпскі «Юні-Юні клапоціцца пра здароўе»
Уладзімір Мазго «Света з інтэрнета»
Іван Муравейка «Шкадлівы камень»
Іван Муравейка «Яблыкі для сястрычкі»
Зіновій Прыгодзіч «Выратаванне ластаўкі»
Людміла Рублеўская «Мышка Пік-Пік робіць сабе макіяж»
Людміла Рублеўская «Як тата стаў супермэнам»
Адам Русак «Мой сябар»
Адам Русак «Сінічка»
Андрэй Хадановіч «Хто жыве на дне ракі?»
Васіль Хомчанка «Коска»
Мікола Чарняўскі «Ёлка»
Мікола Чарняўскі «Ліса-калядоўшчыца»
Васіль Шырко «Дзіўны кот»
Часопіс «Вясёлка»